Spørsmål og svar

Hva koster behandlingen?

En behandling koster i dag 500 kroner.

Hvor lang tid tar behandlingen?

En behandling tar 30-40 minutter. Ved første konsultasjon utføres i tillegg en grundig anamnese (pasientens sykdomsfortelling) og en undersøkelse.

Hvordan skjer behandlingen?

I tillegg til sedvanlig anamnese (pasientens sykdomsfortelling) og status utføres behandlingen gjennom å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med muskulære teknikker som massasje, triggerpunktsbehandling og tøyninger. Inledningsvis rettes behandlingen mot å minske smerten og gjenskape funksjonen i bevegelses- og støtteapparatet. Deretter legges det vekt på å analysere og korrigere bakenforliggende årsaker som f.eks. muskulær ubalanse eller ergonomiske tilpasninger i arbeidslivet. Alle har nytte av trening og mosjon, også mine pasienter. Derfor får alle sin skreddersydde ”hjemmelekse” tilpasset dine ønsker og mål.

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Ved en datainnsamling fra det Svenske Naprapatforbundet i 1998, viste det seg det i gjennomsnitt kreves 3 behandlinger pr besøksårsak. Dette er et gjennomsnittstall som bygger på 323 pasienter. Avhengig av hvilken plage man har vil antall behandlinger variere noe, men de fleste ligger i området to til seks behandlinger.

Hvor lang er naprapatutdanningen?

Utdanningen omfatter fire års fulltids studier fordelt på humanbiologiske, medisinske, samfunns- og bevegelsesvitenskaplige emner, samt hovedemnet manuell medisin. Alle naprapater i Norge har sin utdanning fra Scandinavian college of Manual Medicine i Stockholm. Utdanningen har en kostnad på 400 000 svenske kroner.

Hva er forskjellen mellom en naprapat og en fysioterapeut?

Naprapatene legger større vekt på manipulasjons- og mobiliseringsteknikker for bedret leddfunksjon i tillegg til muskulær behandling.

Hva er forskjellen mellom en naprapat og en kiropraktor?

Naprapaten legger større vekt på den muskulære behandlingen i tillegg til den manipulative behandlingen kiropraktorene er mest kjent for.

Hvem bør jeg oppsøke?

Om du skal oppsøke naprapat, kiropraktor, fysioterapeut, osteopat eller manuell terapeut for å få hjelp med dine muskel- eller leddplager er vanskelig å svare på. Fagfeltene overlapper hverandre en del, og alle de ulike terapeutgruppene innen den manuelle medisinen vil kunne hjelpe deg på veien mot et bedre og forhåpentligvis smertefritt liv. Som naprapat stiller jeg store krav til meg selv og progresjon i behandlingen. Jeg har mange ulike behandlingsteknikker som gjør at jeg har mange ulike valg med tanke på hvordan jeg skal behandle dine plager. Dersom jeg ikke når målet med behandlingen når jeg ønsker det, vil jeg hjelpe deg med å nå den terapeuten som kan se dine plager med nye øyne.

Kommentarer er stengt.